గుజరాత్

నిరామయ్ గుజరాత్ యోజన 2023

నిరామయ్ గుజరాత్ యోజన 2023

అర్హత, ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు, పత్రాలు, సంక్రమించని వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా నివారణ, అధి...

కిషన్ పరివాహన్ యోజన 2023

కిషన్ పరివాహన్ యోజన 2023

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్, అర్హత, మొత్తం, రైతుల జాబితా

గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి మహిళా కళ్యాణ్ పథకం2023

గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి మహిళా కళ్యాణ్ పథకం2023

దరఖాస్తు ఫారమ్, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి (ఆన్‌లైన్/ఆఫ్‌లైన్), అర్హత ప్రమాణాలు, జాబితా...

గుజరాత్ దూద్ సంజీవని యోజన 2021

గుజరాత్ దూద్ సంజీవని యోజన 2021

ఫెస్, టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి, చివరి తేదీ, అధికారిక వెబ...

ముఖ్యమంత్రి మాతృశక్తి యోజన 2022

ముఖ్యమంత్రి మాతృశక్తి యోజన 2022

లబ్ధిదారులు, రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి, అర్హత, పత్రాలు, ప్రయోజనాల...

మానవ్ కళ్యాణ్ యోజన గుజరాత్ 2023

మానవ్ కళ్యాణ్ యోజన గుజరాత్ 2023

ఆన్‌లైన్ ఫారమ్, దరఖాస్తు స్థితి, నమోదు, జాబితా, అర్హత, రోజ్‌గర్, పత్రాలు, అధికార...

ముఖ్యమంత్రి పాక్ సంగ్రహ యోజన గుజరాత్ 2023

ముఖ్యమంత్రి పాక్ సంగ్రహ యోజన గుజరాత్ 2023

గుజరాత్‌లో ముఖ్యమంత్రి పాక్ సంగ్రహ యోజన 2021 – రైతుల కోసం గోడౌన్ సహాయ్ సబ్సిడీ ప...

ఆత్మనిర్భర్ గుజరాత్ పథకం 2023

ఆత్మనిర్భర్ గుజరాత్ పథకం 2023

ఆత్మనిర్భర్ గుజరాత్ పథకాలు 2022 (ప్రయోజనాలు, లబ్ధిదారులు, దరఖాస్తు ఫారమ్, రిజిస్...

SSA గుజరాత్ ఆన్‌లైన్ హజ్రీ: డిసే లాగిన్ & హాజరు పోర్టల్, ssagujarat.org

SSA గుజరాత్ ఆన్‌లైన్ హజ్రీ: డిసే లాగిన్ & హాజరు పోర్టల్...

SSA గుజరాత్ ఆన్‌లైన్ హాజరు పేరుతో ఉన్న ఈ కథనంలో SSA గుజరాత్ ఆన్‌లైన్ ప్రెజెన్స్ ...

ముఖ్యమంత్రి మహిళా ఉత్కర్ష్ యోజన 2022: ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు దరఖాస్తు

ముఖ్యమంత్రి మహిళా ఉత్కర్ష్ యోజన 2022: ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్...

మహిళలందరికీ, ముఖ్యమంత్రి మహిళా ఉత్కర్ష్ యోజన ప్రారంభించబడింది.

గుజరాత్ విధ్వ సహాయ యోజన 2022: అర్హత, నమోదు మరియు స్థితి

గుజరాత్ విధ్వ సహాయ యోజన 2022: అర్హత, నమోదు మరియు స్థితి

మన దేశంలోని వితంతువులను కొన్నిసార్లు వారి కుటుంబాలను పోషించలేని వ్యక్తులుగా సూచి...

గుజరాత్ రేషన్ కార్డ్ జాబితా 2022: లబ్ధిదారుడి పేరుతో APL BPL జాబితా

గుజరాత్ రేషన్ కార్డ్ జాబితా 2022: లబ్ధిదారుడి పేరుతో AP...

మేము ఈ పోస్ట్‌లో దశల వారీ విధానాన్ని అందించాము, ఇది 202 సంవత్సరంలో రేషన్ కార్డ్ ...

గుజరాత్ వహ్లీ దిక్రి యోజన 2022: సూచనలు మరియు నమోదు ఫారమ్

గుజరాత్ వహ్లీ దిక్రి యోజన 2022: సూచనలు మరియు నమోదు ఫారమ్

ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆడబిడ్డలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం చేస్తుంది. ఈ సహాయం గ్రహీతల...

RTE గుజరాత్ అడ్మిషన్ 2022: దరఖాస్తు, అర్హత మరియు గడువు

RTE గుజరాత్ అడ్మిషన్ 2022: దరఖాస్తు, అర్హత మరియు గడువు

గుజరాత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం (విద్యా శాఖ) విద్యా హక్కు (RTE) పథకం కోసం దరఖాస్తులను ...

CMSS స్కాలర్‌షిప్ 2022: ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి, అర్హత మరియు మీ దరఖాస్తు స్థితి

CMSS స్కాలర్‌షిప్ 2022: ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి, అర్హత మరియ...

ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా చాలా మంది విద్యార్థులు చదువును కొనసాగించలేకపోతున్నారు.

దశ 1 ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ & గుజరాత్ డిజిటల్ సేవా సేతు యోజన 2022 కోసం లాగిన్

దశ 1 ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ & గుజరాత్ డిజిటల్ సేవా సేతు...

2022 సంవత్సరానికి గుజరాత్ డిజిటల్ సేవా సేతు యోజన యొక్క అనేక అంశాలను ఇప్పుడు పరిశ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here