சத்தீஸ்கர்

சத்தீஸ்கர் உதவித்தொகை திட்டம்2023

சத்தீஸ்கர் உதவித்தொகை திட்டம்2023

உதவித்தொகை, SC / ST / OBC மாணவர்கள்,

சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பெண் திருமணத் திட்டம் 2023

சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பெண் திருமணத் திட்டம் 2023

ஆன்லைன் படிவம், நிலை சரிபார்ப்பு, விண்ணப்பப் படிவம், தகுதி அளவுகோல், தொகை, அதிகா...

சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் டாய் தீதி மொபைல் கிளினிக் திட்டம்2023

சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் டாய் தீதி மொபைல் கிளினிக் திட்டம...

ஆன்லைன் பதிவு, படிவம், தகுதி, ஆவணங்கள், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், ஹெல்ப்லைன் எண்

சத்தீஸ்கர் சஹாஜ் மின்சார பில் திட்டம்2023

சத்தீஸ்கர் சஹாஜ் மின்சார பில் திட்டம்2023

சிஜி சஹாஜ் பிஜிலி பில் திட்டத்தின் அம்சங்கள்

கோதன் நியாய யோஜனா 2023

கோதன் நியாய யோஜனா 2023

விண்ணப்ப ஆன்லைன் படிவம், தகுதி, ஆவணங்கள், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்

கிசான் கார்ஸ் மாஃபி யோஜனா2023

கிசான் கார்ஸ் மாஃபி யோஜனா2023

தகுதி, விண்ணப்பப் படிவம், விவசாயி புதிய பட்டியல், பயனாளிகள் பட்டியல், பெயர் பட்ட...

சத்தீஸ்கர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2023

சத்தீஸ்கர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2023

வித்வா, விக்லாங், விருதா ஓய்வூதியம், பூரணி ஓய்வூதியம், சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத...

சத்தீஸ்கர் அனைத்து உதவித்தொகை திட்டங்கள் 2023

சத்தீஸ்கர் அனைத்து உதவித்தொகை திட்டங்கள் 2023

SC/ST/OBC மாணவர்களுக்கான போஸ்ட் மெட்ரிக் உதவித்தொகை

பிஜிலி பில் அரை யோஜனா 2023

பிஜிலி பில் அரை யோஜனா 2023

பலன்கள், ஆன்லைன் விண்ணப்பம், தகுதி பெறுவது எப்படி

டாக்டர். குப்சந்த் பாகேல் ஸ்வஸ்திய சஹாயதா யோஜனா 2023

டாக்டர். குப்சந்த் பாகேல் ஸ்வஸ்திய சஹாயதா யோஜனா 2023

டாக்டர். குப்சந்த் பாகேல் ஸ்வஸ்த்ய சஹாயதா யோஜனா சத்தீஸ்கர் ஹிந்தியில்) (தகுதி, ஆ...

டாக்டர் குப்சந்த் பாகேல் சுகாதார உதவித் திட்டம் சத்தீஸ்கர் 2023

டாக்டர் குப்சந்த் பாகேல் சுகாதார உதவித் திட்டம் சத்தீஸ்...

டாக்டர். குப்சந்த் பாகேல் ஸ்வஸ்த்ய சஹாயதா யோஜனா சத்தீஸ்கர் ஹிந்தியில்) (தகுதி, ஆ...

சத்தீஸ்கர் விவசாயி கடன் தள்ளுபடி திட்டம் 2023

சத்தீஸ்கர் விவசாயி கடன் தள்ளுபடி திட்டம் 2023

சத்தீஸ்கர் உழவர் கடன் தள்ளுபடி திட்டம் 2021 -2023 (விண்ணப்பப் படிவம், பயனாளிகள் ...

சத்தீஸ்கர் தன லக்ஷ்மி யோஜனா 2022க்கான விண்ணப்பப் படிவம், தகுதித் தேவைகள் மற்றும் தேர்வு அளவுகோல்கள்

சத்தீஸ்கர் தன லக்ஷ்மி யோஜனா 2022க்கான விண்ணப்பப் படிவம்...

சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு இதை துவக்கியது. இத்திட்டத்தின் மூலம் பெண் சிசுக...

PGI சண்டிகர் ஆன்லைன் நியமனம் | PGI சண்டிகர் OPDக்கான ஆன்லைன் பதிவு

PGI சண்டிகர் ஆன்லைன் நியமனம் | PGI சண்டிகர் OPDக்கான ஆன...

கடந்த காலத்தில் போதுமானதாக இருந்த செயல்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் இப்போது நோயாளி...

முதல்வர் சக்ஷம் சுரக்ஷா யோஜனா விண்ணப்பம், தகுதித் தகவல்

முதல்வர் சக்ஷம் சுரக்ஷா யோஜனா விண்ணப்பம், தகுதித் தகவல்

பயனுள்ள முதலமைச்சர் பாதுகாப்பு திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. விதவை பெண்கள், ஒற்றைப் பெ...

சத்தீஸ்கர் FGR போர்ட்டலில் ஒரு புகாரைப் பதிவு செய்வது மற்றும் கிசான் குறையின் நிலையைக் கண்டறிவது எப்படி

சத்தீஸ்கர் FGR போர்ட்டலில் ஒரு புகாரைப் பதிவு செய்வது ம...

சமீபத்தில், ஹரியானா விவசாயிகள் சார்பில் புதிய இணையதளத்தை மத்திய அரசு உருவாக்கியத...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here