છત્તીસગઢ

છત્તીસગઢ શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023

છત્તીસગઢ શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023

શિષ્યવૃત્તિ, SC/ST/OBC વિદ્યાર્થીઓ,

મુખ્યમંત્રી કન્યા લગ્ન યોજના છત્તીસગઢ 2023

મુખ્યમંત્રી કન્યા લગ્ન યોજના છત્તીસગઢ 2023

ઓનલાઈન ફોર્મ, સ્થિતિ તપાસો, અરજીપત્રક, પાત્રતા માપદંડ, રકમ, સત્તાવાર વેબસાઈટ

છત્તીસગઢ મુખ્યમંત્રી દાઈ દીદી મોબાઈલ ક્લિનિક યોજના2023

છત્તીસગઢ મુખ્યમંત્રી દાઈ દીદી મોબાઈલ ક્લિનિક યોજના2023

ઓનલાઈન નોંધણી, ફોર્મ, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, સત્તાવાર વેબસાઈટ, હેલ્પલાઈન નંબર

છત્તીસગઢ સહજ વીજળી બિલ યોજના 2023

છત્તીસગઢ સહજ વીજળી બિલ યોજના 2023

સીજી સહજ બિજલી બિલ યોજનાની વિશેષતાઓ

ગોધન ન્યાય યોજના2023

ગોધન ન્યાય યોજના2023

અરજી ઓનલાઇન ફોર્મ, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, સત્તાવાર વેબસાઇટ

કિસાન કર્જ માફી યોજના 2023

કિસાન કર્જ માફી યોજના 2023

પાત્રતા, અરજીપત્રક, ખેડૂત નવી યાદી, લાભાર્થીની યાદી, નામની યાદી તપાસો, ઓનલાઈન સ્...

છત્તીસગઢ પેન્શન યોજના 2023

છત્તીસગઢ પેન્શન યોજના 2023

વિધ્વા, વિકલાંગ, વૃધ્ધા પેન્શન, પુરાણી પેન્શન, સામાજિક સુરક્ષા પેન્શન યોજના, નોં...

છત્તીસગઢ તમામ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ 2023

છત્તીસગઢ તમામ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ 2023

SC/ST/OBC વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ

બિજલી બિલ અર્ધ યોજના 2023

બિજલી બિલ અર્ધ યોજના 2023

લાભો, ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા કેવી રીતે મેળવવી

ડૉ. ખૂબચંદ બઘેલ સ્વાસ્થ્ય સહાય યોજના 2023

ડૉ. ખૂબચંદ બઘેલ સ્વાસ્થ્ય સહાય યોજના 2023

ડૉ. ખૂબચંદ બઘેલ સ્વાસ્થ્ય સહાય યોજના છત્તીસગઢ હિન્દીમાં) (પાત્રતા, દસ્તાવેજો, અર...

ડૉ. ખૂબચંદ બઘેલ આરોગ્ય સહાય યોજના છત્તીસગઢ 2023

ડૉ. ખૂબચંદ બઘેલ આરોગ્ય સહાય યોજના છત્તીસગઢ 2023

ડૉ. ખૂબચંદ બઘેલ સ્વાસ્થ્ય સહાય યોજના છત્તીસગઢ હિન્દીમાં) (પાત્રતા, દસ્તાવેજો, અર...

છત્તીસગઢ ખેડૂત લોન માફી યોજના 2023

છત્તીસગઢ ખેડૂત લોન માફી યોજના 2023

છત્તીસગઢ ખેડૂત લોન માફી યોજના 2021 -2023 (અરજી ફોર્મ, લાભાર્થીની સૂચિ, સૂચિ, બીજ...

છત્તીસગઢ ધના લક્ષ્મી યોજના 2022 માટે અરજી ફોર્મ, પાત્રતાની જરૂરિયાતો અને પસંદગીના માપદંડ

છત્તીસગઢ ધના લક્ષ્મી યોજના 2022 માટે અરજી ફોર્મ, પાત્રત...

છત્તીસગઢ છત્તીસગઢ રાજ્ય સરકારે તેની પહેલ કરી હતી. આ યોજના દ્વારા સ્ત્રી ભ્રૂણ હત...

PGI ચંદીગઢ ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ | પીજીઆઈ ચંદીગઢ ઓપીડી માટે ઓનલાઈન નોંધણી

PGI ચંદીગઢ ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ | પીજીઆઈ ચંદીગઢ ઓપીડી મા...

જે પ્રક્રિયાઓ અને પ્રક્રિયાઓ ભૂતકાળમાં પૂરતી હતી તે હવે દર્દીઓની જરૂરિયાતોને પહો...

મુખ્યમંત્રી સક્ષમ સુરક્ષા યોજના અરજી, પાત્રતાની માહિતી

મુખ્યમંત્રી સક્ષમ સુરક્ષા યોજના અરજી, પાત્રતાની માહિતી

અસરકારક મુખ્યમંત્રી સુરક્ષા યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. વિધવા મહિલાઓ, એકલ મહિલાઓ,...

છત્તીસગઢ FGR પોર્ટલ પર ફરિયાદ કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવી અને કિસાન ફરિયાદનું સ્ટેટસ કેવી રીતે મેળવવું

છત્તીસગઢ FGR પોર્ટલ પર ફરિયાદ કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવી અન...

તાજેતરમાં, હરિયાણાના ખેડૂતો વતી સંઘીય સરકાર દ્વારા એક નવી વેબસાઇટ વિકસાવવામાં આવ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here