திரிபுரா

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான திரிபுராவில் புனோ பனியா திட்டத்திற்கான பலன்கள், தகுதி மற்றும் ஆன்லைன் பதிவு

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான திரிபுராவில் புனோ பனியா திட்டத்திற்...

அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டமான திரிபுரா புனோ பனியா திட்டம் மற்றும் அமைச்சர்கள் குழு ...

திரிபுரா சூப்பர் 30 திட்டம் 2022: ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள், தேவைகள் மற்றும் பலன்கள்

திரிபுரா சூப்பர் 30 திட்டம் 2022: ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள்...

மாணவர்கள் வரவிருக்கும் ஐஐடி/எம்பிபிஎஸ் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வரும் நிலையில், அ...

முக்யமந்திரி சா ஷ்ராமிக் கல்யாண் பிரகல்பா 2022க்கான ஆன்லைன் பதிவு, தகுதி மற்றும் பலன்கள்

முக்யமந்திரி சா ஷ்ராமிக் கல்யாண் பிரகல்பா 2022க்கான ஆன்...

திரிபுரா மாநிலத்தில் உள்ள தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு நல்ல செய்தியாக, முக்...

முக்யமந்திரி யுபா யோகாயோக் யோஜனாவுக்கான ஸ்மார்ட்ஃபோன் பதிவு மற்றும் தகுதிப் பட்டியல்

முக்யமந்திரி யுபா யோகாயோக் யோஜனாவுக்கான ஸ்மார்ட்ஃபோன் ப...

நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தபடி, தற்போது பெரும்பாலான கல்வி நிறுவனங்கள் டிஜிட்டல் வடிவ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here