உத்தரப்பிரதேசம்

உத்தரபிரதேச கழிவறை கட்டுமான திட்டம் கிராமப்புறம் 2023

உத்தரபிரதேச கழிவறை கட்டுமான திட்டம் கிராமப்புறம் 2023

ஆன்லைன் விண்ணப்ப படிவம், பெயர் பட்டியலை சரிபார்க்கவும்

யு-ரைஸ் போர்ட்டல் திட்டம் 2023

யு-ரைஸ் போர்ட்டல் திட்டம் 2023

தகுதி, ஆன்லைன் படிவம், முழு படிவம், சேவைகள்

UP அகன்ஷி நகர் யோஜனா2023

UP அகன்ஷி நகர் யோஜனா2023

நன்மை, முதல்வர் பெல்லோஷிப் திட்டம், ஆன்லைன், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், ஹெல்ப்லைன் ...

குழந்தை தொழிலாளர் கல்வி திட்டம் 2023

குழந்தை தொழிலாளர் கல்வி திட்டம் 2023

ஆன்லைன் படிவம், விண்ணப்பம், பதிவு, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், ஹெல்ப்லைன் எண், தகுதி...

மேதாவி சத்ரா புரஸ்கார் யோஜனா 2022

மேதாவி சத்ரா புரஸ்கார் யோஜனா 2022

ஆஃப்லைன் விண்ணப்பப் படிவம், வெகுமதித் தொகை, தகுதிக்கான அளவுகோல்கள், தேவையான ஆவணங...

பெண்கள் அதிகாரமளிக்கும் திட்டம்2023

பெண்கள் அதிகாரமளிக்கும் திட்டம்2023

ஆன்லைன் விண்ணப்பப் படிவம், பதிவு, தகுதி, ஆவணங்கள், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், ஹெல்ப...

ஜல் சகி திட்டம் 2023

ஜல் சகி திட்டம் 2023

பலன்கள், பயனாளிகள், விண்ணப்பப் படிவம், பதிவு, தகுதி அளவுகோல்கள், பட்டியல், நிலை,...

மிஷன் சக்தி அபியான் யோஜனா

மிஷன் சக்தி அபியான் யோஜனா

க்யா ஹை, உத்தரப் பிரதேசம் (உ.பி.), சமீபத்திய செய்திகள் போஸ்டர்

ரோஜ்கர் சங்கம் பட்டா யோஜனா 2024

ரோஜ்கர் சங்கம் பட்டா யோஜனா 2024

மாநிலத்தின் படித்த வேலையற்ற இளைஞர்கள்

உத்தரப் பிரதேசம் ஒரு மாவட்டம் ஒரு விளையாட்டுத் திட்டம்2023

உத்தரப் பிரதேசம் ஒரு மாவட்டம் ஒரு விளையாட்டுத் திட்டம்2023

ஒரு மாவட்டம் ஒரு விளையாட்டு யோஜனா UP (பலன்கள், பயனாளிகள், விண்ணப்பப் படிவம், பதி...

UP பாரம்பரிய பிரச்சாரம் 2023

UP பாரம்பரிய பிரச்சாரம் 2023

UP வராசத் அபியான் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும் - நிலம் / சொத்து பதிவுகளை புதுப்பிக...

UP முக்யமந்திரி அபியுதய யோஜனா-2023

UP முக்யமந்திரி அபியுதய யோஜனா-2023

UP Mukhya Mantri Abhyudaya இலவச பயிற்சி யோஜனா பதிவு படிவம், முடிவு, தேர்வு, பாடத...

UP பீஜ் அனுதன் யோஜனா 2023

UP பீஜ் அனுதன் யோஜனா 2023

UP பீஜ் அனுதன் யோஜனா (பலன்கள், பயனாளிகள், விண்ணப்பப் படிவம், பதிவு, தகுதி அளவுகோ...

ஜல் சகி யோஜனா 2023

ஜல் சகி யோஜனா 2023

UP ஜல் சகி யோஜனா (பலன்கள், பயனாளிகள், விண்ணப்பப் படிவம், பதிவு, தகுதி அளவுகோல்கள...

தீன்தயாள் உபாத்யாயா அரசு ஊழியர் பணமில்லா மருத்துவத் திட்டம் 2023

தீன்தயாள் உபாத்யாயா அரசு ஊழியர் பணமில்லா மருத்துவத் திட...

தீன்தயாள் உபாத்யாயா அரசு ஊழியர் பணமில்லா மருத்துவத் திட்டம் (மருத்துவமனை, மருத்த...

YEIDA பிளாட் திட்டம் 2023

YEIDA பிளாட் திட்டம் 2023

யமுனா எக்ஸ்பிரஸ்வே தொழில் வளர்ச்சி ஆணையம்

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here