ઉત્તર પ્રદેશ

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય યોજના-2023

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય યોજના-2023

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય મફત કોચિંગ યોજના રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ, પરિણામ, પરીક્ષા, અ...

યુપી બીજ અનુદાન યોજના 2023

યુપી બીજ અનુદાન યોજના 2023

યુપી બીજ અનુદાન યોજના (લાભ, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રતા માપદંડ, સૂચિ,...

જલ સખી યોજના 2023

જલ સખી યોજના 2023

યુપી જલ સખી યોજના (લાભ, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રતા માપદંડ, સૂચિ, સ્થ...

દીનદયાલ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ 2023

દીનદયાલ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ 2023

દીનદયાળ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ (હોસ્પિટલ, મેડિકલ કાર્ડ, લાભ...

YEIDA પ્લોટ સ્કીમ 2023

YEIDA પ્લોટ સ્કીમ 2023

યમુના એક્સપ્રેસવે ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી

યુપી અટલ આવાસ વિદ્યાલય યોજના 2023

યુપી અટલ આવાસ વિદ્યાલય યોજના 2023

કામ કરતા મજૂરોના બાળકોને મફત શિક્ષણ આપવું.

યુપી ફ્રી ગેસ સિલિન્ડર સ્કીમ 2023

યુપી ફ્રી ગેસ સિલિન્ડર સ્કીમ 2023

ઉજ્જવલા યોજના ગેસ કનેક્શન ધારક

ડિજીશક્તિ પોર્ટલ 2023

ડિજીશક્તિ પોર્ટલ 2023

ડિજી શક્તિ પોર્ટલ સ્ટુડન્ટ લોગિન, રજીસ્ટ્રેશન અને યુપી લેપટોપ પીડીએફ, લિસ્ટ ફ્રી...

ઉત્તર પ્રદેશ મિશન રોજગાર યોજના 2023

ઉત્તર પ્રદેશ મિશન રોજગાર યોજના 2023

ઉત્તર પ્રદેશ મિશન રોજગાર યોજના 2023 (વિગતવાર, જોબ ડર, હિન્દીમાં હેલ્પડેસ્ક શરૂ)

રોજગાર નોંધણી યોજના 2023

રોજગાર નોંધણી યોજના 2023

રોજગાર નોંધણી કેવી રીતે કરવી, ઓનલાઈન નોંધણી ફોર્મ 2021-2022 કેવી રીતે ભરવું, નવી...

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય યોજના 2023

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય યોજના 2023

યુપીની મુખ્યમંત્રી અભ્યુદય ફ્રી કોચિંગ સ્કીમ 2023 શું છે, પાત્રતા, લાભો, મફત શિક...

દીનદયાલ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ 2023

દીનદયાલ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ 2023

દીનદયાળ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ 2023 (લાભ, લાભાર્થીઓ, અરજી ફ...

મુખ્ય પ્રધાન નિરાધાર નિરાધાર ગાય વંશ ભાગીદારી યોજના ઉત્તર પ્રદેશ

મુખ્ય પ્રધાન નિરાધાર નિરાધાર ગાય વંશ ભાગીદારી યોજના ઉત્...

મુખ્યમંત્રી નિરાધાર નિરાધાર ગોવંશ સહભાગીતા યોજના ઉત્તર પ્રદેશ 2023[મુખ્યમંત્રી ન...

લગ્ન અનુદાન યોજના ઉત્તર પ્રદેશ 2023

લગ્ન અનુદાન યોજના ઉત્તર પ્રદેશ 2023

લગ્ન ઉત્તર પ્રદેશ માટે મેરેજ ગ્રાન્ટ સ્કીમ, મુખ્યમંત્રી સામૂહિક લગ્ન યોજના 2023 ...

સૌભાગ્ય યોજના ઉત્તર પ્રદેશ 2023

સૌભાગ્ય યોજના ઉત્તર પ્રદેશ 2023

સૌભાગ્ય યોજના ઉત્તર પ્રદેશ [ઓનલાઈન અરજી નોંધણી, યાદી, યાદી, ફોર્મ]

UP 2023 ના ટ્યુબ વેલ વીજ જોડાણો પર ખેડૂતોની સરળ હપ્તા યોજના

UP 2023 ના ટ્યુબ વેલ વીજ જોડાણો પર ખેડૂતોની સરળ હપ્તા ય...

ઉત્તર પ્રદેશ કિસાન સરળ હપ્તા યોજના 2023 (ટ્યુબ વેલ વીજળી બિલ કનેક્શન, સૂચિ, પાત્...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here