ઉત્તર પ્રદેશ

ઉત્તર પ્રદેશ શૌચાલય નિર્માણ યોજના ગ્રામીણ 2023

ઉત્તર પ્રદેશ શૌચાલય નિર્માણ યોજના ગ્રામીણ 2023

ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ, નામની યાદી તપાસો

યુ-રાઇઝ પોર્ટલ યોજના 2023

યુ-રાઇઝ પોર્ટલ યોજના 2023

પાત્રતા, ઓનલાઈન ફોર્મ, સંપૂર્ણ ફોર્મ, સેવાઓ

યુપી આકાંશી નગર યોજના2023

યુપી આકાંશી નગર યોજના2023

લાભ, મુખ્યમંત્રી ફેલોશિપ યોજના, ઓનલાઈન, સત્તાવાર વેબસાઈટ, હેલ્પલાઈન નંબર, લાભાર્થી

બાળ મજૂર શિક્ષણ યોજના2023

બાળ મજૂર શિક્ષણ યોજના2023

ઓનલાઈન ફોર્મ, અરજી, નોંધણી, અધિકૃત વેબસાઈટ, હેલ્પલાઈન નંબર, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, ...

મેધવી ચત્ર પુરસ્કાર યોજના 2022

મેધવી ચત્ર પુરસ્કાર યોજના 2022

ઑફલાઇન અરજી ફોર્મ, પુરસ્કારની રકમ, પાત્રતા માપદંડો, જરૂરી દસ્તાવેજો

મહિલા સશક્તિકરણ યોજના2023

મહિલા સશક્તિકરણ યોજના2023

ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, અધિકૃત વેબસાઈટ, હેલ્પલાઈન નંબર

જલ સખી યોજના2023

જલ સખી યોજના2023

લાભો, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રતા માપદંડ, સૂચિ, સ્થિતિ, સત્તાવાર વેબસ...

મિશન શક્તિ અભિયાન યોજના

મિશન શક્તિ અભિયાન યોજના

ક્યા હૈ, ઉત્તર પ્રદેશ (યુપી), પોસ્ટર તાજા સમાચાર

રોજગાર સંગમ ભટ્ટ યોજના 2024

રોજગાર સંગમ ભટ્ટ યોજના 2024

રાજ્યના શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો

ઉત્તર પ્રદેશ વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન સ્પોર્ટ સ્કીમ 2023

ઉત્તર પ્રદેશ વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન સ્પોર્ટ સ્કીમ 2023

વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન સ્પોર્ટ યોજના યુપી (લાભ, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રત...

યુપી હેરિટેજ ઝુંબેશ 2023

યુપી હેરિટેજ ઝુંબેશ 2023

યુપી વારસાત અભિયાન ઓનલાઈન અરજી કરો - ભુલેખ વારસાત, લેખપાલ લોગીન, ઓનલાઈન વારસાત ક...

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય યોજના-2023

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય યોજના-2023

યુપી મુખ્ય મંત્રી અભ્યુદય મફત કોચિંગ યોજના રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ, પરિણામ, પરીક્ષા, અ...

યુપી બીજ અનુદાન યોજના 2023

યુપી બીજ અનુદાન યોજના 2023

યુપી બીજ અનુદાન યોજના (લાભ, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રતા માપદંડ, સૂચિ,...

જલ સખી યોજના 2023

જલ સખી યોજના 2023

યુપી જલ સખી યોજના (લાભ, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રતા માપદંડ, સૂચિ, સ્થ...

દીનદયાલ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ 2023

દીનદયાલ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ 2023

દીનદયાળ ઉપાધ્યાય રાજ્ય કર્મચારી કેશલેસ મેડિકલ સ્કીમ (હોસ્પિટલ, મેડિકલ કાર્ડ, લાભ...

YEIDA પ્લોટ સ્કીમ 2023

YEIDA પ્લોટ સ્કીમ 2023

યમુના એક્સપ્રેસવે ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here