હરિયાણા

મુખ્ય મંત્રી દૂધ ઉપહાર યોજના 2023

મુખ્ય મંત્રી દૂધ ઉપહાર યોજના 2023

સગર્ભા સ્ત્રીઓ, સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ અને તેમના બાળકો

હરિયાણા મફત શિક્ષણ યોજના 2023

હરિયાણા મફત શિક્ષણ યોજના 2023

(હરિયાણા મફત શિક્ષણ યોજના) (KG થી PG યોજના) (ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, સત...

ચિરાયુ યોજના હરિયાણા 2023

ચિરાયુ યોજના હરિયાણા 2023

સારવાર સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે

હરિયાણા મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના 2023

હરિયાણા મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના 2023

હરિયાણા હાઉસિંગ સ્કીમ 2023 ઓનલાઈન અરજી કરો, મુખ્યમંત્રી શહેરી આવાસ યોજના હરિયાણા...

મેરા પાની – મેરી વિરાસત યોજના 2023

મેરા પાની – મેરી વિરાસત યોજના 2023

મેરા પાની – મેરી વિરાસત ફોર્મ (હિન્દીમાં મેરા પાની – મેરી વિરાસત યોજના હરિયાણા)

મુખ્યમંત્રી દૂધ ભેટ યોજના 2023

મુખ્યમંત્રી દૂધ ભેટ યોજના 2023

મુખ્યમંત્રી દૂધ ઉપહાર યોજના 2023 હરિયાણા ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ યોજના લાભો પાત્રતા

હરિયાણા ડિમાન્ડ સાઇડ મેનેજમેન્ટ એસી સ્કીમ 2023

હરિયાણા ડિમાન્ડ સાઇડ મેનેજમેન્ટ એસી સ્કીમ 2023

(એર કન્ડીશનર સ્કીમ) ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા, લાભો, લાભાર્થીઓ, સત્તાવાર વેબસાઈટ, ટોલ...

પરિવાર પેહચન પત્ર યોજના 2023

પરિવાર પેહચન પત્ર યોજના 2023

(હરિયાણા પરિવાર પહેલપત્ર (PPP) (કુટુંબ ઓળખ કાર્ડ કૈસે બનાય)

મનોહર જ્યોતિ યોજના હરિયાણા 2023

મનોહર જ્યોતિ યોજના હરિયાણા 2023

હરિયાણા મનોહર જ્યોતિ યોજના 2023 માં સબસિડી અરજી (અરજી) ફોર્મ, કેવી રીતે અરજી કરવ...

(મને સપોર્ટ કરો) હરિયાણા જન સહાયક એપ લિંક [ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક] જન સહાયક માટેની એપ

(મને સપોર્ટ કરો) હરિયાણા જન સહાયક એપ લિંક [ડાઉનલોડ કરવા...

25 એપ્રિલ, 2020 ના રોજ, હરિયાણાના મુખ્ય પ્રધાન મનોહર લાલ ખટ્ટરે જન સહાયકની જાહેર...

હરિયાણા સ્પોર્ટ્સ નર્સરી સ્કીમ 2022 ખેલ નર્સરી યોજના માટે અરજીની માહિતી, પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ અને લાભો

હરિયાણા સ્પોર્ટ્સ નર્સરી સ્કીમ 2022 ખેલ નર્સરી યોજના મા...

હરિયાણા સરકારનો રમતગમત અને યુવા બાબતોનો વિભાગ શાળાના કાર્યક્રમ દ્વારા કાર્યરત ખે...

હરિયાણા 2022નું ઈ-ભૂમિ પોર્ટલ | ઓનલાઈન અરજી અને નોંધણી પ્રક્રિયા-

હરિયાણા 2022નું ઈ-ભૂમિ પોર્ટલ | ઓનલાઈન અરજી અને નોંધણી ...

રાજ્યમાં જમીનના વેચાણમાં નિખાલસતા વધારવા માટે, હરિયાણા સરકારે ઈ-ભૂમિ પોર્ટલ શરૂ ...

2022 હરિયાણા સ્કિલ એમ્પ્લોયમેન્ટ કોર્પોરેશન એપ્લિકેશન માટે ઑનલાઇન પાત્રતા અને અરજીની સ્થિતિ

2022 હરિયાણા સ્કિલ એમ્પ્લોયમેન્ટ કોર્પોરેશન એપ્લિકેશન મ...

હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટરે હરિયાણા કૌશલ્ય રોજગાર નિગમની સ્થાપના કરી છે.

2022 માં કિસાન મિત્ર યોજના માટે નોંધણી, કિસાન મિત્ર યોજના માટે હરિયાણા નોંધણી

2022 માં કિસાન મિત્ર યોજના માટે નોંધણી, કિસાન મિત્ર યોજ...

ભારતીય રાજ્યની કિસાન મિત્ર યોજના સૌથી તાજેતરના સમાચાર: ખેડૂતોને આત્મનિર્ભર બનાવવ...

હરિયાણા ચિરાગ યોજના 2022: નોંધણી, લાભો અને હેતુ

હરિયાણા ચિરાગ યોજના 2022: નોંધણી, લાભો અને હેતુ

હરિયાણા સરકારે શરૂ કરેલા કાર્યક્રમને કારણે આ માતાપિતાના બાળકો હવે ખાનગી શાળાઓમાં...

પટ્ટા, હરિયાણામાં બેટરી સંચાલિત સ્પ્રે પંપ સબસિડી કાર્યક્રમઃ ઓનલાઈન અરજી

પટ્ટા, હરિયાણામાં બેટરી સંચાલિત સ્પ્રે પંપ સબસિડી કાર્ય...

હરિયાણામાં, મનોહર લાલ ખટ્ટરના વહીવટીતંત્રે ખેડૂતો માટે સંખ્યાબંધ કાર્યક્રમો શરૂ ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here