હિમાચલ પ્રદેશ

હિમાચલ પ્રદેશ મુખ્યમંત્રી સ્વાલંબન યોજના 2023

હિમાચલ પ્રદેશ મુખ્યમંત્રી સ્વાલંબન યોજના 2023

અરજી ફોર્મ ઓનલાઇન, પાત્રતા, સબસિડી

હિમાચલ પ્રદેશ અનુભવ સેવા યોજના2023

હિમાચલ પ્રદેશ અનુભવ સેવા યોજના2023

ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ, અધિકૃત પોર્ટલ, લાભ, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, કામો, ટોલ ફ્રી નંબર...

ડૉ. આંબેડકર મેરિટોરિયસ સ્ટુડન્ટ્સ રિવાઇઝ્ડ સ્કીમ 2023

ડૉ. આંબેડકર મેરિટોરિયસ સ્ટુડન્ટ્સ રિવાઇઝ્ડ સ્કીમ 2023

ડો. આંબેડકર મેધવી ચત્રવૃતિ [છત્ર] સંશોધિત યોજના હિમાચલ પ્રદેશ હિન્દીમાં) શિષ્યવૃ...

હિમાચલ પ્રદેશ સહારા યોજના 2023

હિમાચલ પ્રદેશ સહારા યોજના 2023

પાત્રતા, અરજી ફોર્મ પ્રક્રિયા, નોંધણી, નાણાકીય સહાય 2000rs

હિમાચલ મુખ્યમંત્રી સેવા ઠરાવ યોજના 2023

હિમાચલ મુખ્યમંત્રી સેવા ઠરાવ યોજના 2023

હિમાચલ મુખ્યમંત્રી સેવા સંકલ્પ યોજના 2023 હેલ્પલાઇન નંબર ડાયલ કરો 1100 ફરિયાદ નો...

મહિલા સ્વરોજગાર યોજના હિમાચલ પ્રદેશ 2023

મહિલા સ્વરોજગાર યોજના હિમાચલ પ્રદેશ 2023

મહિલા સ્વ-રોજગાર યોજના હિમાચલ પ્રદેશ 2023 [પાત્રતા માપદંડ, અરજીપત્ર/પ્રક્રિયા અન...

હિમાચલ હિમકેર હેલ્થ સ્કીમ 2023

હિમાચલ હિમકેર હેલ્થ સ્કીમ 2023

હિમાચલ હેલ્થ કેર સ્કીમ 2023 (હિમાચલ પ્રદેશ હેલ્થ કેર સ્કીમ – હિમકેર સ્કીમ હિન્દી...

હિસાર પ્રદેશ ધ માય ગવ પોર્ટલ: ઓનલાઈન સાઈનઅપ એચપી માય ગવ પોર્ટલ માટે સાઈન અપ કરી રહ્યું છે

હિસાર પ્રદેશ ધ માય ગવ પોર્ટલ: ઓનલાઈન સાઈનઅપ એચપી માય ગવ...

હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જય રામ ઠાકુરે Himachal.mygov.in પર HP My Gov પોર્ટલ ...

2022 માં મહર્ષિ વાલ્મીકિ માટે શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ: ઓનલાઈન અરજી અને નોંધણી

2022 માં મહર્ષિ વાલ્મીકિ માટે શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ: ઓન...

ભારતમાં આપવામાં આવતી સૌથી જાણીતી શિષ્યવૃત્તિમાંની એક, ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ રા...

સ્વર્ણ જયંતિ અનુષ્ઠાન યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી, પાત્રતા અને લાભો

સ્વર્ણ જયંતિ અનુષ્ઠાન યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી, પા...

હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે સ્વર્ણ જયંતિ અનુશિક્ષા યોજના 2022 શરૂ કરી છે.

સેવા સંકલ્પ, મુખ્યમંત્રી, યોજના માટે ડાયલ 1100 HP. ફરિયાદ નોંધણી, સેવા સંકલ્પ

સેવા સંકલ્પ, મુખ્યમંત્રી, યોજના માટે ડાયલ 1100 HP. ફરિય...

હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે રાજ્યના તમામ રહેવાસીઓ માટે એક નવો મુખ્ય મંત્રી સેવા સંકલ્પ ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here