ઝારખંડ

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે કિશોરી સમૃદ્ધિ યોજના2023

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે કિશોરી સમૃદ્ધિ યોજના2023

લાભો, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પાત્રતા માપદંડ, યાદી, સ્થિતિ, સત્તાવાર વેબસ...

મુખ્ય મંત્રી કન્યાદાન યોજના2023

મુખ્ય મંત્રી કન્યાદાન યોજના2023

એપ્લિકેશન ફોર્મ, પાત્રતા માપદંડ ડાઉનલોડ કરો

ગોધન વિકાસ યોજના 2023

ગોધન વિકાસ યોજના 2023

ઓધન વિકાસ યોજના ઝારખંડ હિન્દીમાં) (ક્યા હૈ, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, લાભ, અરજી, હેલ્પ...

ઝારખંડ પેટ્રોલ સબસિડી સ્કીમ 2023

ઝારખંડ પેટ્રોલ સબસિડી સ્કીમ 2023

દસ્તાવેજો, પાત્રતા માપદંડ, નોંધણી, ઓનલાઈન નોંધણી, નોંધણી પ્રક્રિયા, લાભો, લાભાર્...

ઝારખંડ મુખ્ય મંત્રી સુખ રાહત યોજના 2023

ઝારખંડ મુખ્ય મંત્રી સુખ રાહત યોજના 2023

(ઝારખંડ મુખ્ય મંત્રી સુખ રાહત યોજના, ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, સત્તાવાર વ...

મુખ્યમંત્રી સુકન્યા યોજના ઝારખંડ ફોર્મ 2023

મુખ્યમંત્રી સુકન્યા યોજના ઝારખંડ ફોર્મ 2023

મુખ્યમંત્રી સુકન્યા યોજના ઝારખંડ 2023, અરજી ફોર્મ, પાત્રતા, 18 વર્ષ સુધીની છોકરી...

બિરસા કિસાન યોજના ઝારખંડ 2023

બિરસા કિસાન યોજના ઝારખંડ 2023

બિરસા કિસાન યોજના ઝારખંડ 2023, લાભો, લાભાર્થીઓ, નોંધણી, ફોર્મ, અરજી, પાત્રતા, દસ...

જૂની પેન્શન યોજના અરજી અને ઝારખંડ જૂની પેન્શન યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી

જૂની પેન્શન યોજના અરજી અને ઝારખંડ જૂની પેન્શન યોજના 202...

અમારા સ્ત્રોતો અનુસાર, ઝારખંડ ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ વિશે આપણે જાણીએ છીએ તે દરેક વસ્ત...

ઝારખંડ મુખ્યમંત્રી સારથી યોજના 2022, અરજી પત્રક અને પાત્રતા માટે ઓનલાઈન સબમિશન

ઝારખંડ મુખ્યમંત્રી સારથી યોજના 2022, અરજી પત્રક અને પાત...

તેમની નબળી નાણાકીય પરિસ્થિતિને લીધે, ઘણા દેશના રહેવાસીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષણો માટ...

2022 માં ઝારખંડ ગુરુજી માટે ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રોગ્રામ: ઓનલાઈન અરજી અને લાભો

2022 માં ઝારખંડ ગુરુજી માટે ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રોગ્રામ: ઓન...

ઝારખંડ સરકારે જણાવ્યું છે કે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન હેમંત સોરેન રાજ્યના તેજસ્વી યુ...

ઝારખંડ બેરોજગારી ભટ્ટા 2022 માટે નોંધણી ઓનલાઈન થઈ શકે છે. બેરોજગારી ભટ્ટ

ઝારખંડ બેરોજગારી ભટ્ટા 2022 માટે નોંધણી ઓનલાઈન થઈ શકે છ...

ઝારખંડ બેરોજગારી ભથ્થું કાર્યક્રમ હેઠળ, રાજ્ય સરકાર તેના રહેવાસીઓને લાભ આપશે.

ઝારખંડમાં મફત મોબાઈલ ટેબ્લેટ પ્રોગ્રામ: ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા અને લાભો

ઝારખંડમાં મફત મોબાઈલ ટેબ્લેટ પ્રોગ્રામ: ઓનલાઈન અરજી, પા...

ઝારખંડ રાજ્ય સરકારે આ કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો. સરકાર આ પ્રોગ્રામ હેઠળ 21,000 વિદ્યાર...

ઇ-કલ્યાણ ઝારખંડ માટે શિષ્યવૃત્તિ: ઓનલાઇન અરજી કરો, 2022 સુધીમાં તમારી સ્થિતિ તપાસો

ઇ-કલ્યાણ ઝારખંડ માટે શિષ્યવૃત્તિ: ઓનલાઇન અરજી કરો, 2022...

ઝારખંડના અનુસૂચિત જનજાતિ, અનુસૂચિત જાતિ, લઘુમતી અને પછાત વર્ગ કલ્યાણ વિભાગની સરક...

ઝારખંડમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર: ઓનલાઈન નોંધણી, SC/ST/OBC ફોર્મ

ઝારખંડમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર: ઓનલાઈન નોંધણી, SC/ST/OBC ફોર્મ

રાજ્ય સરકારે જાતિ પ્રમાણપત્રો માટે ઑનલાઇન એપ્લિકેશન ગેટવે શરૂ કર્યું છે. ઝારખંડન...

ઝારખંડ પાક રાહત યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી, અરજી ફોર્મ

ઝારખંડ પાક રાહત યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી, અરજી ફોર્મ

ઝારખંડની રાજ્ય સરકાર આ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે ખેડૂતોની લોન માફ કરશે. સરકારે 2000 કર...

ઝારખંડમાં પેટ્રોલ સબસિડી યોજના 2022:

ઝારખંડમાં પેટ્રોલ સબસિડી યોજના 2022:

ઝારખંડ પેટ્રોલ સબસિડી યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરો, પાત્રતા, લાભો અને લાભાર્થ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here