મધ્યપ્રદેશ

મધ્ય પ્રદેશ બેરોજગારી ભથ્થું યોજના2023

મધ્ય પ્રદેશ બેરોજગારી ભથ્થું યોજના2023

ઓનલાઈન નોંધણી, ફોર્મ, પાત્રતા, ટોલ ફ્રી નંબર, દસ્તાવેજો

યુવા સ્વાભિમાન યોજના 2023

યુવા સ્વાભિમાન યોજના 2023

ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ, પાત્રતા, યાદી, પગાર, ચુકવણી, છેલ્લી તારીખ, પંજિયાન, એમપી હેલ્...

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વ-રોજગાર યોજના મધ્ય પ્રદેશ 2023

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વ-રોજગાર યોજના મધ્ય પ્રદેશ 2023

લોન સબસિડી સ્કીમ, ફોર્મ, પાત્રતા, હેલ્પલાઈન નંબર

મુખ્યમંત્રી જનકલ્યાણ સંબલ યોજના2023

મુખ્યમંત્રી જનકલ્યાણ સંબલ યોજના2023

નયા સવેરા નવું કાર્ડ, પાત્રતા માપદંડ, શ્રમિક કાર્ડ, કાર્ડ પ્રિન્ટ ઈમેજ ઓનલાઈન ડા...

મુખ્યમંત્રી યંગ એન્જિનિયર કોન્ટ્રાક્ટર યોજના મધ્યપ્રદેશ2022

મુખ્યમંત્રી યંગ એન્જિનિયર કોન્ટ્રાક્ટર યોજના મધ્યપ્રદેશ...

કોન્ટ્રાક્ટર યોજના MP, અરજી ફોર્મ પ્રક્રિયા ઓનલાઇન

મુખ્યમંત્રી પશુપાલન વિકાસ યોજના2023

મુખ્યમંત્રી પશુપાલન વિકાસ યોજના2023

બજેટ, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, ઓનલાઈન અરજી, સત્તાવાર વેબસાઈટ, લાભ, હેલ્પલાઈન નંબર

મુખ્યમંત્રી ખેડૂત કલ્યાણ યોજના2024

મુખ્યમંત્રી ખેડૂત કલ્યાણ યોજના2024

સારી ખેતી માટે ખેડૂતોને આર્થિક સહાય

જન અધિકાર યોજના 2023

જન અધિકાર યોજના 2023

રાજ્યની સામાન્ય જનતા

મુખ્યમંત્રી જન કલ્યાણ સંબલ યોજના 2023

મુખ્યમંત્રી જન કલ્યાણ સંબલ યોજના 2023

સંબલ કાર્ડ એમપી હેલ્પલાઇન નંબર, પાત્રતા માપદંડ, શ્રમિક કાર્ડ sambal.mp.gov.in

સાંસદ આવાસ સહાય યોજના 2024

સાંસદ આવાસ સહાય યોજના 2024

અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ

સાંસદ અન્નદૂત યોજના 2023

સાંસદ અન્નદૂત યોજના 2023

મધ્યપ્રદેશ, ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા માપદંડ, હેતુ, લાભો, લાભાર્થીઓ, સત્તાવાર વેબસાઈટ...

એમપી યુથ સ્કિલ અર્નિંગ સ્કીમ 2023

એમપી યુથ સ્કિલ અર્નિંગ સ્કીમ 2023

એમપી મુખ્ય મંત્રી શીખો-કામાઓ યોજના, ઓનલાઈન નોંધણી, [yuvaportal.mp.gov.in] પાત્રત...

મુખ્યમંત્રી એન્ટરપ્રાઇઝ રિવોલ્યુશન સ્કીમ 2023

મુખ્યમંત્રી એન્ટરપ્રાઇઝ રિવોલ્યુશન સ્કીમ 2023

ઓનલાઈન નોંધણી, અરજી ફોર્મ, પ્રક્રિયા, લોન, વ્યાજ સબસિડી, રોજગાર, પાત્રતા, લોગિન,...

સ્માર્ટ ફિશ પાર્લર યોજના MP 2023

સ્માર્ટ ફિશ પાર્લર યોજના MP 2023

સ્માર્ટ ફિશ પાર્લર યોજના મધ્ય પ્રદેશ 2022 (લાભ, લાભાર્થીઓ, અરજી ફોર્મ, નોંધણી, પ...

મુખ્યમંત્રી સ્ટ્રીટ વેન્ડર લોન યોજના 2023

મુખ્યમંત્રી સ્ટ્રીટ વેન્ડર લોન યોજના 2023

મધ્યપ્રદેશના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી આવેલા નાના ઉદ્યોગસાહસિકો અને સ્થળાંતરિત મજૂરો

પશુધન વીમા યોજના 2023

પશુધન વીમા યોજના 2023

(MP પશુધન વીમા યોજના હિન્દીમાં) (ક્યા હૈ, પશુધન વીમા કેવી રીતે મેળવવું, સબસિડી ચ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here