તેલંગાણા

તેલંગાણા રાયથુ બંધુ યોજના 2021

તેલંગાણા રાયથુ બંધુ યોજના 2021

ચુકવણીની સ્થિતિ તપાસો, લાભાર્થી ખેડૂત યાદી, અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન, તબક્કો

તેલંગાણા સીએમ દલિત સશક્તિકરણ યોજના 2022

તેલંગાણા સીએમ દલિત સશક્તિકરણ યોજના 2022

તેલંગાણા સીએમ દલિત સશક્તિકરણ યોજના 2021 અરજી ફોર્મ, અરજી કરો, સૂચિ, પોર્ટલ, પાત્...

તેલંગાણા લંચ બોક્સ યોજના 2021: સગર્ભા માતાઓ માટે સ્વસ્થ આહારના ફાયદા

તેલંગાણા લંચ બોક્સ યોજના 2021: સગર્ભા માતાઓ માટે સ્વસ્થ...

તેલંગાણા સરકારે સગર્ભા માતાઓના સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસરૂપે લંચ બોક્...

મીસેવા ઓનલાઈન લોગીન અને રજીસ્ટ્રેશન, યુઝર રજીસ્ટ્રેશન, ટીએસ મીસેવા પોર્ટલ

મીસેવા ઓનલાઈન લોગીન અને રજીસ્ટ્રેશન, યુઝર રજીસ્ટ્રેશન, ...

અમે આ પોસ્ટમાં મીસેવા પોર્ટલના મુખ્ય ઘટકોની ચર્ચા કરીશું, જે સંબંધિત અધિકારીઓએ સ...

રાયથુ બંધુ સ્ટેટસ ચેક 2022: ખેડૂતોની સૂચિ, ઑનલાઇન ચુકવણીની સ્થિતિ

રાયથુ બંધુ સ્ટેટસ ચેક 2022: ખેડૂતોની સૂચિ, ઑનલાઇન ચુકવણ...

સમયમર્યાદા પહેલાં, બધા રસ ધરાવતા અરજદારો કે જેઓ આ પ્રોગ્રામનો લાભ લેવા માંગે છે ...

કુસુમ યોજના: 2022 માટે ઓનલાઈન અરજીઓ અને નોંધણી

કુસુમ યોજના: 2022 માટે ઓનલાઈન અરજીઓ અને નોંધણી

સરકારે ખેડૂતો માટે કુસુમ યોજના શરૂ કરી છે અને તેના ભાગરૂપે ડીઝલથી ચાલતા સાધનો

તેલંગણા 2022 માં પાક લોન માફી યોજના: ઓનલાઈન અરજી અને પાત્રતા

તેલંગણા 2022 માં પાક લોન માફી યોજના: ઓનલાઈન અરજી અને પા...

રાજ્ય સરકારે એક નવો કાર્યક્રમ વિકસાવ્યો છે જે રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને મદદ કરશે. આ ...

2022 માં અભયા હસ્તમ માટે પેન્શન/વીમા યોજના: નોંધણી ફોર્મ

2022 માં અભયા હસ્તમ માટે પેન્શન/વીમા યોજના: નોંધણી ફોર્મ

અભયા હસ્તમ પહેલની સ્થાપના તેલંગાણા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે જેથી વરિષ્ઠ મ...

2022 માં TSRTC બસ પાસ માટે ઑનલાઇન દરો, પ્રિન્ટ અને ટ્રેક એપ્લિકેશન

2022 માં TSRTC બસ પાસ માટે ઑનલાઇન દરો, પ્રિન્ટ અને ટ્રે...

તેલંગાણા હવે ડિસ્કાઉન્ટેડ TSRTC બસ પાસ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. સરકારે કોવિડ...

IGRS તેલંગાણા નોંધણી માટે ઓનલાઈન બોજ પ્રમાણપત્ર, ડાઉનલોડ કરો

IGRS તેલંગાણા નોંધણી માટે ઓનલાઈન બોજ પ્રમાણપત્ર, ડાઉનલો...

બોજ પ્રમાણપત્રો, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, બજાર મૂલ્ય અને જમીનના રેકોર્ડની સ્થિતિ માટે સેવ...

તેલંગાણા બેરોજગાર ભથ્થું યોજના રજીસ્ટ્રેશન 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી

તેલંગાણા બેરોજગાર ભથ્થું યોજના રજીસ્ટ્રેશન 2022 માટે ઓન...

તેલંગાણા સરકાર દ્વારા રાજ્યના બેરોજગાર યુવાનોને મદદ કરવા માટે એક નવો કાર્યક્રમ ઉ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here